Kur'an Časni
  • Members 2640 članova
  • Online members 0 online

Upoznali smo se, kako dalje?

Brak je jedna ozbiljna institucija koja utiče ne samo na supružnike, već i na društvo kroz odgoj djece u tom braku.

Loš brak i neslaganje dovodi do nestabilnosti ličnosti supružnika, a i djece iz takvog braka. Kao rezultat često dobijamo djiete sa velikim kompleksom kojeg nosi tokom cijelog života.

Radi tolike važnosti ove institucije u islamu imamo stroga pravila po pitanju braka.

Jedno od tih pravila je da nema osamljivanja prije braka.

Što znači ako se i upoznate preko NikahNet.Com i želite da se vidite, uradite to na način koji je dozvoljen i kojim je Allah dž. š. zadovoljan.

Razgovarajte sa roditeljima i obavijestite ih o zainteresiranosti mladica ili djevojke za Vas.

Neka taj prvi susret bude u krugu porodice, a nikako da se sami srećete negdje.

Ako niste u mogucnosti u krugu porodice iz nekog razloga, onda u svakom slučaju da žena ima mahrema (pratioca iz užeg kruga porodice).

Obratite dobro pažnju na prodicu budućeg supružnika i na njegov ahlak.

Pokušajte dobiti što više informacija o svom budućem supružniku i na osnovu toga donesite odluku o stupanju u brak.

Nakon odluke, obavijestite svog buduceg supružnika i svoju porodicu. Ako je druga strana suglasna, dogovorite vjenčanje.

Kontaktirajte lokalnog imama ili lice koje ima završenu islamsku edukaciju i koji Vas može vjenčati. Dogovorite s njim pojedinosti i nek Vas upozna sa pravima supružnika jedno prema drugom.

Lijepo je obznaniti i proslaviti vjenčanje sa porodicom i prijateljima, naravno u okvirima islama i onako kako će Allah dž. š. biti zadovoljan.

Svaka žena i muškarac žele da im brak bude jedna harmonija i oaza.

Budete li težili zadovljstvu Allaha dž. š. i izbjegavali ono što je zabranjeno, Allahu je lako da Vam dadne hajra i smiraja u vašem braku.

 

NikahNet.Com Tim

NikahNet.Com © 2010