Kur'an Časni
  • Members 2640 članova
  • Online members 0 online

Riječ urednika

Ideja za NikahNet.Com je došla automatski po izradi jednog sličnog projekta u Danskoj koji se zove Zawaj.Dk Direktno sam učetstvovao u samoj izradi koncepta i dizajna tog projekta, tako da sam tu prepoznao prednost i različitost u odnosu na druge internet zajednice, islamske ili neislamske.

S obzirom na moje višegodišnje iskustvo u radu sa internetom i marketingom za internet i izučavanjem problematike ovisnosti ljudi i djece o internetu, ja ni sam nisam bio pristalica ideje upoznavanja i “ašikovanja” preko interneta kao što nisam to ni danas.

Međutim, činjenica je da imamo veliki broj Bošnjaka i Bošnjakinja, različite starosne dobi, koji se ne kreću u krugovima u kojima bi mogli dobiti potrebne informacije i preporuku za brak.

Pogotovo je dijaspora obuhvaćena ovim problemom, gdje su ljudi i žene u velikom broju ostali bez svojih supružnika i imaju potrebu za nekim, s kim bi mogli podijeliti svoj život.

Kroz dugogodišnji rad pri islamskim organizacijama i sa ljudima koje su te organizacije obuhvatale, uvidio sam težinu ove problematike gdje mnogo Bošnjaka i Bošnjakinja imaju velikih poteškoća da nađu sebi supružnika. Što iz razočarenja, što iz odsutnosti iz krugova u kojima bi te informacije mogli dobiti.

Shvatio sam da bi jedan ovakav projekat kao NikahNet.Com bio potreban i Bošnjacima.

Dakle naš zadatak nije bio lagan. Željeli smo da uradimo sistem, koji bi dao alternativu upoznavanja preko interneta, ali da istovremeno onemogući svaku zloupotrebu, šikaniranje muslimana i muslimanki i razdora već postojećih brakova.

Sjeo sam i prionuo na posao. Testirao sam neke već postojeće stranice, kako bih vidio i primijenio one stvari koje su korisne.

Počeo sam osmišljavati koncept i konsultovati se sa ulemom po šerijatskim pitanjima. Dosta sam takodje koristio informacija od sličnog projekta koji smo radili za Dansku, Zawaj.Dk i savjete po pitanju šerijatskih pravila, koja smo već dobili radeći ovaj sistem.

Dosta sam ostao na razmišljanju kako zaštiti članove i kakve filtere uraditi .

Ovaj koncept postoji još od 2003 godine. Bilo je različitih pokušaj da se sistem isprogramira, ali nikad nije zadovoljavao željene standarde da bi se pustio u rad. Uvijek nam je još nešto falilo.

Ipak smo na kraju zahvaljujući Allahu s.w.a. uspjeli da saberemo vrijeme, zaokružimo koncept i da odradimo projekat.

Sam sistem NikahNet.Com sadrži sada različite filtere.
Kao prvo osoba mora upisati svoje podatke, kao što su broj telefona, ime i adresa, koji neće biti vidljivi za ostale članove ali zbog ozbiljnosti i provjere moraju se upisati.

Pri samoj registraciji profil se šalje na odobrenje i provjeru teksta. Tek kad se vidi da je tekst prikladan i da nema nepoželjnog konteksta on se odobrava i taj član dobija pristup sistemu.

U slučaju da član želi ponovo mijenjati tekst, opet se šalje na provjeru i tek kad se ponovo odobri prikazuje se ostalim članovima.

Ako tekst sadrži negativan i nekulturan sadržaj, taj član se upozorava i ako ne reaguje odmah isključuje se iz sistema. Takav član nema više mogućnosti da se prijavi. Preko više parametara imamo uvid ko se već pokušavao registrovati i kako ga blokirati.

Drugi od filtera je filter za slike. Ako neki član želi prikazati svoju sliku, mora je prvo postaviti na svoj profil. Čim je postavi, sistem automatski šalje sliku na odobravanje. Ako slika nije vulgarna i nema nikakvih kontakt informacija i ako prema našoj ocjeni zadovoljava kriterije, odobravamo je i taj član može postaviti datu sliku na svoj profil. U protivnom ako slika ne zadovoljava naše kriterije iz nekog od razloga, slika se automatski briše i član dobija upozorenje. Ako ocijenimo da je član neozbiljan upozoravamo ga i prema našoj procjeni brišemo iz sistema.

Sami članovi takodje imaju dva filtera, jedan im je da mogu biti skriveni za druge članove, a drugi je da mogu blokirati neželjene članove.

Još jedna bitna stvar je da ako se neko osjeća šikaniranim od strane nekog člana, ne samo da ga može blokirati, već ga može i prijaviti administratoru NikahNet.Com i ako procijenimo da je prijava osnovana, taj član se automatski izbacuje iz sistema bez mogućnosti ponovne registracije.

Ovo je bio mali rezime o sigurnosti i zaštiti članova  NikahNet.Com-a.

Postoji još dosta opcija, koje su interesantne za same članove kao sto su: pregled ostalih članova, mogućnost pokazivanje interesa, ubacivanja u favorite, pregled članova koji su pregledali vaš profil ili Vas ubacili kao favorita, slanje poruke drugom članu bez prikazivanja maila ili bilo kakvih osobnih podataka i sl.

Mi smo se potrudili da napravimo sistem koji bi na jedan diskretan, zaštićen način omogućio Bošnjacima i Bošnjakinjama da lakše nadju svog supružnika.

Ono što je bitna stvar i različita u odnosu na druge zajednice kao što su facebook ili neki drugi čatovi je, da je sama osoba, koja kontaktira nekoga  svjesna da je to kontaktiranje radi braka i onaj koji je kontaktiran zna da je iz tog razloga kontaktiran.

Znači nema nekog spontanog upoznavanja i zaljubljivanja gdje se lako moze doći u situaciju da taj “spontani” čat razori već postojeći brak.

Nema direktnog čata, već se šalju samo poruke u vidu maila.

Sama činjenica da se profili i slike redovno provjeravaju daju dozu ozbiljnosti koju članovi imaju u vidu.

Takodje se na stranici nalaze savjeti sta dalje preduzeti kad se dvoje žele upoznati i vjenčati.

Naš cilj je bio isključivo da ovaj projekat bude u okvirima islama i da Allah s.w.a. bude zadovoljan nama i našim nijetom.

I na kraju Allah s.w.a. kaže:

“Sta god vam poslanik dopušta, to prihvatite, a šta god vam zabranjuje, toga se suzdržite”.
(Kur’an 59:7)

Kontaktiranje izvan sistema NikahNet.Com mi ne možemo kontrolisati i to ostaje svakome na njegovu savjest i njegovu bogobojaznost.

Edin T. Sandic

NikahNet.Com © 2010